Organizing Committee

CHIEF PATRON :
Dr. N.M. Veeraiyan, President, SEC

PATRONS:
Dr. V. Saveetha Rajesh, President, SMCH
Dr. S. Rajesh, Director, SEC

CO-PATRON
Dr.R.Ramesh ,Principal,SEC

CONFERENCE CHAIR
Dr.Srigitha.S.Nath,Professor, Associate Dean & Head, ECE, SEC

ORGANIZING CHAIR
Dr.P.Mangayarkarasi, Professor, ECE, SEC
Dr. A. Anitha Juliette, Asso.Professor,ECE,SEC

ORGANIZING SECRETARY
Dr.S.Praveen Kumar, Professor, ECE, SEC

IETE SECRETARY
Dr. M.Selvi, Professor,ECE,SEC

CO-ORDINATORS
Dr. M.Moorthi, Professor , MED, SEC
Dr.T.Sripriya, Asso Professor , ECE, SEC
Mr.N.Shankar, Asst Professor , BME, SEC

CO- CORDINATORS
Mr.T.Aravind, Asst Professor, ECE, SEC
Ms.K.Sakthi, Asst Professor, ECE, SEC

TECHNICAL & PUBLICATION COMMITTEE
Chair              : Dr.V.Rajmohan , Dr.M.Moorthi
Coordinators : Ms.J.Jayalakshmi, Ms.G.Keerthiga
Members       : Ms.A.HemaMalini, Mr.Aravind.T, Mr.Arunkumar.K


DESIGN AND CORRESPONDENCE COMMITTEE
Chair               : Dr.M.Vanitha
Coordinators  : Ms.K.PadmaPriya
Members        : Mr.B.Dheenadayalan, Mr.T.K.Srinivasan, Mr.DineshRam.G

REVIEW COMMITTEE
Chair : Dr.C.SheebaJoice

Coordinators :
01. Dr.Selvi.M
02. Dr.S.Dhandapani
03. Dr. A. K. Shrivastav
04. Dr.Beulah Jackson
05. Dr.Mangayarkarasi.P
06. Dr.Muthammal.R
07. Dr.S.Praveen Kumar
08. Dr.Bindhu. M
09. Dr.AnithaJuliette.A
10. Dr.M.SathiyaPriya
11. Dr.M.Vanitha
12. Dr.K.S.Vijaya
13. Dr.S.Manikandan
14. Dr.M.Moorthi
15. Mr.A.K.Gnanasekar
16. Ms.J.Jayalakshmi
17. Mr.K.Karunakaran
18. Mr.ShaikMajeeth
19. Mr.J.Jeya Caleb
20. Ms.T.Sripriya
21. Ms.V.Pushpalatha
22. Ms.S.Asha
Members : Ms.Ramya, Ms.Fazilath, Ms.T.Archana

SOUVENIR COMMITTEE
Chair               : Dr.S.Dhandapani
Coordinators  : Mr.A.KGnanasekar
Members        : Mr.R.Jagadeshwaran, Ms.D.J Pricilla Mary, Mr.N.Shankar

REGISTRATION COMMITTEE
Chair               : Dr.M.Sathyapriya
Coordinators  : Ms.Jaba Jasphin.E.T
Members        : Ms.P. Rekha, Ms.K.Anitha, Ms.T.Archana

EXECUTIVE COMMITTEE
Chair               : Dr.Beulah Jackson
Coordinators  : Ms.T.Sripriya
Members        : Ms.Chithra.S, Ms.Geethalakshmi.R, Mr.Lingaraja.D, Ms.Kalaipriya.O.Saravanan

SESSION PLAN/HALL ARRANGEMENT
Chair              : Dr.M.Selvi
Coordinators : Ms.K.Sakthi
Members     : Ms.D.Roshikka, Mr.M.Praveen, Ms.Umamaheswari.S, Ms. P. Bhuvaneshwari

ACCOMMODATION COMMITTEE
Chair               : Dr.Manikandan.S
Coordinators  : Mr.S.Karunakaran
Members       : Ms.V.Gomathi, Ms.T.R.JayachandraLekha

TRANSPORT COMMITTEE
Chair               : Dr.Bindhu. M
Coordinators  : Mr. J. Jeya Caleb
Members       : Mr.J.Dhanancheziyan

RECEPTION COMMITTEE
Chair               : Dr.Vijaya.K.S
Members        : Ms.Pavithra.R, Ms.Prathiksha, Ms.M.Fazilath, Ms. A.G.Ackshaiyaa

FOOD AND HOSPITALITY COMMITTEE
Chair               : Dr.R.Muthammal
Coordinators  : Mr. S. ShaikMajeeth
Members    : Ms.PR. Bhuvaneswari, Ms.P.MahizMathi, Ms.R.LakshmiThara, Ms.Rohini

PHOTOGRAPH & MEDIA
Chair               : Dr.Kannan
Members        : Mr.K.Shankar, Mr.Madhanlal.U, Ms.Ishwarya.R

CERTIFICATE COMMITTEE
Chair               : Dr.A.Anitha Juliette
Coordinators  : Ms. V. PushpaLatha, Ms.S.Asha
Members        : Ms.P. Rekha, Ms.NadarAkila P Mohan, Ms.Kokila